More

  Türkiye’nin ‘Koronafobi Haritası’: En çok Doğu Anadolu ve Ege korkuyor

  Üsküdar Üniversitesi, corona virüsünün yol açtığı COVID-19 salgının toplum psikolojisine yansımaları bakımından geniş katılımlı bir araştırma yaptı.

  KADINLAR CORONA KONUSUNDA DAHA KAYGILI

  Tüm bu korku ve kaygılara rağmen katılımcıların büyük kısmı psikolojik olgunlaşma bildirdi. En yüksek oran ise yüzde 74 ile “sahip olduklarının kıymetini bilme” konusunda oldu. Kadın katılımcıların korku ve kaygıları daha fazla, erkek katılımcıların ise psikolojik olgunlaşma süreçleri daha zayıf.

  Araştırma, sürecin yönetimine ilişkin algıları da ortaya koydu. Katılımcıların yüzde 58’i “COVID-19 ile tıbbi mücadele konusunda dünyadaki gelişmiş ülkelere göre ülkemi daha başarılı görüyorum” derken; katılımcıların yüzde 82’si, bu süreçte sağlık çalışanlarına yönelik düşüncelerinin olumlu yönde geliştiğini söyledi.

  ARAŞTIRMA 7 BÖLGEDE YAPILDI

  Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Psikiyatri Uzmanı Doç. Dr. Gökben Hızlı Sayar, araştırma ile ilgili genel bilgilendirme yaptı. Sayar, 17-25 Nisan 2020 tarihleri arasında internet üzerinden doldurulan formlarla yürütülen araştırmaya Marmara’dan 3 bin 121, Ege’den 567, Akdeniz’den 483, İç Anadolu’dan 892, Karadeniz’den 569, Doğu Anadolu’dan 240, Güneydoğu Anadolu’dan 292 olmak üzere toplam 6 bin 318 kişinin katıldığını söyledi.

  EN ÇOK DOĞU ANADOLU VE EGE KORKUYOR

  Üsküdar Üniversitesi Epidemiyolojik Araştırmalar Çalışma Grubu Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Hüseyin Ünübol ise araştırma bulguları hakkında yaptığı sunumunda, araştırma sonuçlarının korkular, salgın ilişkili kaygılar, süreç yönetimi algısı ve olgunlaşma başlıkları altında değerlendirildiğini söyledi.

  Araştırma sonuçlarına göre “Corona virüsünden çok korkuyorum” diyenlerin oranı yüzde 50 ile Doğu Anadolu Bölgesi ve yüzde 49 oranı ile Ege Bölgesi oldu. Bu oranı yüzde 47 ile Akdeniz bölgesi izlerken; Marmara, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’da bu oran yüzde 43 oldu. Karadeniz bölgesi ise yüzde 41 ile en az korkan bölge oldu.

  KARADENİZ’İN YÜZDE 15’İ HİÇ KORKMUYOR

  Koronavirüsten hiç korkmadığını söyleyenlerin oranı ise Karadeniz bölgesinde yüzde 15, Güneydoğu Anadolu bölgesinde yüzde 14, İç Anadolu bölgesinde yüzde 13, Ege ve Doğu Anadolu bölgelerinde yüzde 12, Marmara’da yüzde 11 ve Akdeniz’de yüzde 10 olarak belirlendi.

  “CORONA VİRÜSÜ NEDENİYLE HAYATIMI KAYBETMEKTEN KORKUYORUM” DİYENLER…

  “Corona nedeniyle hayatımı kaybetmekten çok korkuyorum” diyenlerin oranı Ege bölgesinde yüzde 43 ile en yüksek olurken; Doğu Anadolu’da yüzde 40 oldu. İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde bu görüşte olanların oranı yüzde 39 iken; Akdeniz bölgesinde yüzde 38, Marmara ve Karadeniz bölgelerinde ise yüzde 37 oldu.

  KALP ÇARPINTISINA YOL AÇIYOR

  “Ne zaman Koronavirüs kapmakla ilgili düşünsem kalp çarpıntım oluyor” diyenlerin oranı ise yüzde 20 ile en yüksek Güneydoğu Anadolu bölgesinde oldu. Akdeniz’de yüzde 17 olan bu oran, Ege ve Doğu Anadolu’da yüzde 15 olan bu oran, Marmara ve İç Anadolu’da yüzde 14, Karadeniz bölgesinde ise yüzde 13 oldu.

  BELİRSİZLİK KORKUTUYOR

  Araştırmada salgın ilişkili farklı kaygı konuları dikkat çekti. Buna göre katılımcıların yüzde 49.6’sı salgın sürecinin belirsizliği nedeniyle kaygı yaşıyor.

  CEZA İNFAZ YASASI ENDİŞELENDİRİYOR

  Salgın nedeniyle gerçekleştirilen Ceza İnfaz Yasası’ndaki düzenleme sonuçlarını kaygı verici bulanların oranı ise yüzde 45.6 oldu.
  Sosyal ilişkilerden uzak kalmak yüzde 40.9, kişinin ölümü halinde aile bireylerinin geleceği ile ilgili kaygısı yüzde 35.3, yeterli sağlık hizmeti alamama endişesi yüzde 31.3, koruyucu ekipmana ulaşamama endişesi yüzde 31.1, ekonomik sorunlar yaşama kaygısı yüzde 30.8, kendi ya da çocuğunun eğitiminin aksaması yüzde 24.8, evden dilediği zaman çıkamamak yüzde 27.8, aile bireylerinin ruhsal durumları yüzde 27.6, fiziksel güvenliği sağlayamama kaygısı yüzde 26.6, toplumda silahlanma yaşanması kaygısı yüzde 23.4, etkinlik/ibadet/hobileri sürdürememek yüzde 23.1, gerekli durumda il dışına çıkamamak yüzde 22.0, işsiz kalma kaygısı yüzde 21.3 olarak belirlendi.

  SAĞLIK ÇALIŞANLARI ENDİŞELİ

  Araştırma, Koronavirüsle mücadelede en önde savaşan sağlık çalışanlarının kaygılarına ilişkin verileri de ortaya koydu. Çalışmaya katılan 897 sağlık çalışanı, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetle ilgili yüzde 55 oranında kaygı taşıyor. Sürecin belirsizliğini kaygı verici bulan sağlık çalışanlarının oranı yüzde 50, İnfaz düzenlemesi değişikliğini kaygı verici bulan sağlık çalışanlarının oranı yüzde 49 oldu. Sağlık çalışanları yeterli koruyucu ekipmana ulaşamamak konusunda yüzde 44, ölümü halinde aile bireylerinin gelecekleri konusunda yüzde 43 oranında kaygı duyuyor.

  “COVID-19 sürecinde sağlık çalışanlarına yönelik düşüncelerim olumlu yönde gelişti” diyenlerin oranı ise yüzde 82 oldu.

  “ELİMDEKİLERİN KIYMETİNİ DAHA İYİ ANLADIM”

  Salgın sürecinin olgunlaşmaya etkilerinin de ölçüldüğü araştırmada katılımcıların yüzde 74’ü “Elimdekilerin kıymetini daha iyi anladım”, yüzde 59’u “Yaşamda önem verdiğim şeylerin öncelik sırası değişti” dedi. “Zorlukları göğüsleyebileceğimi anladım” ve “Olayları olduğu gibi kabulleniyorum” diyenlerin oranı yüzde 56 olurken; “Manevi konulara ilgim arttı” diyenlerin oranı yüzde 49 oldu. Katılımcıların yüzde 48’i de “İlişkilerime daha çok emek sarf etmeye başladım” dedi.

  ARAŞTIRMA SONUÇLARI ALTI BAŞLIKTA TOPLANDI

  Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü, Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan da araştırmanın sonuçlarını açıkladı. Araştırmanın sonuçları “süreç yönetimi”, “geleceğe yönelik kaygılar”, “korkular”, sağlık çalışanları”, “olgunlaşma” ve “cinsiyet farklılıkları” olmak üzere altı başlıkta toplandı.

  Süreç yönetimi: Sağlık çalışanları çok büyük oranda daha pozitif algılanıyor. (yüzde 82) Katılımcıların yarıdan fazlasıtıbbi ve bilimsel süreçlerin yönetimini gelişmiş ülkelerden daha iyi buluyor. (yüzde 58)
  Geleceğe yönelik kaygılar: Sürecin belirsizliği (yüzde 50), ceza infaz yasası düzenlemesinin sonuçlarına dair endişe (yüzde 46), sosyal ilişkilerden uzak kalmak (yüzde 41), sağlık hizmetine ulaşamama kaygısı (yüzde31) genel toplumda en yüksek kaygılar.
  Korkular: Taranan toplumda kadınların yüzde 49‘u, erkeklerin yüzde 35’i hayatlarını etkileyecek biçimde korkuyor. Haberler ve sosyal medya takip ederken yaşanan endişeler yüksek (yüzde 51)
  Sağlık çalışanları: Korkuları daha düşük olmakla birlikte kaygıları toplum genelinden daha farklı. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarının artması endişesi (yüzde 55), koruyucu ekipman bulamama korkusu (yüzde 44) ve kendi ölümleri halinde aile bireylerinin refahları ile ilgili endişe (yüzde 43) duyuyorlar.
  Olgunlaşma: Tüm bu korku ve kaygılara rağmen katılımcıların büyük kısmı psikolojik olgunlaşma bildirmekte. En yüksek oran, sahip olduklarının kıymetini bilme konusunda (yüzde 74).
  Cinsiyet farklılıkları: Kadın katılımcıların korku ve kaygıları daha fazla, erkek katılımcıların ise psikolojik olgunlaşma süreçleri daha zayıf.

  TÜRKİYE OLGUNLAŞIYOR

  Araştırmanın sonuç bölümünde önerilere de yer verildi:
  1- Türkiye olgunlaşıyor
  Krizin pozitif boyu
  Kadın erkek farkları
  2- Belirsizliklerin olabildiğince azaltılması
  Ceza İnfaz düzenlemeleri konusundaki kaygının ele alınması
  3- Sağlık çalışanlarının kaygıları
  Sağlıkta Şiddet Yasası zamanlaması
  Sağlık çalışanlarının ölümleri halinde çocuklarının gelecekleri ile ilgili endişeleri
  4- Sağlık çalışanlarını pozitif algılama
  5- Covid-19 kaynaklı ölümlerde yakınlara psikolojik destek

  İLGİLİ HABERKadınlar, corona virüsünden erkeklerden daha çok korkuyorKadınlar, corona virüsünden erkeklerden daha çok korkuyor

  Share

  Dünya geneli
  60,721,235
  Total confirmed cases
  Updated on 26 November 2020 06:30
  Italy
  1,480,874
  Toplam vaka sayısı
  Updated on 26 November 2020 06:30
  Spain
  1,622,632
  Toplam vaka sayısı
  Updated on 26 November 2020 06:30
  Iran
  894,385
  Toplam vaka sayısı
  Updated on 26 November 2020 06:30
  Germany
  983,731
  Toplam vaka sayısı
  Updated on 26 November 2020 06:30

  Son haberler

  Corona virüs aşısında son durum ne, ne zaman çıkacak?

  Corona virüsüne karşı tüm ülkeler sıkı tedbirler alırken, birçok ülke aşı çalışmalarına devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Pfizer tarafından yapılan açıklamada, geliştirilen corona virüsü...

  Pandemide diş sıkma sorunu da arttı! – Sözcü Gazetesi

  Diş gıcırdatma ya da tıp dilindeki adıyla bruksizm, genellikle yoğun stres yaşayan kişilerde görülen bir sorun. Bruksizmin pandemi sürecinde artan kaygı ve stresle...

  Türkiye ile Rusya arasında corona aşısı görüşmesi

  Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından Rusya Sağlık Bakanı Mikhail Murashko ile bir telefon görüşmesi yaptığını duyurdu.Koca, görüşmeyle ilgili paylaşımında “COVID-19 aşı çalışmaları...

  Sıkça sorulan sorular

  Corona virüs aşısında son durum ne, ne zaman çıkacak?

  Corona virüsüne karşı tüm ülkeler sıkı tedbirler alırken, birçok ülke aşı çalışmalarına devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Pfizer tarafından yapılan açıklamada, geliştirilen corona virüsü...

  Pandemide diş sıkma sorunu da arttı! – Sözcü Gazetesi

  Diş gıcırdatma ya da tıp dilindeki adıyla bruksizm, genellikle yoğun stres yaşayan kişilerde görülen bir sorun. Bruksizmin pandemi sürecinde artan kaygı ve stresle...

  Türkiye ile Rusya arasında corona aşısı görüşmesi

  Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından Rusya Sağlık Bakanı Mikhail Murashko ile bir telefon görüşmesi yaptığını duyurdu.Koca, görüşmeyle ilgili paylaşımında “COVID-19 aşı çalışmaları...

  Corona virüsü akıl sağlığını da tehdit ediyor

  Oxford Üniversitesi araştırmacılarından corona virüsüne (Covid-19) karşı yeni bir uyarı geldi. İngiliz araştırmacıların yürüttüğü çalışmaya göre, Covid-19 tanısı konulan kişilerin yüzde 20’sinde 90...

  İstanbul Tabip Odası: Salgın kırana dönüştü, acil kapanma zamanı

  Corona virüsü nedeniyle hayatını kaybeden Dr. Mesut Cem İlkin ve Dr. Yalçın Özdemir’i anmak için bir araya gelen İstanbul Tabip Odası (İTO) Yönetim...

  10 soruda Türk bilim insanlarının bulduğu corona aşısı

  Bugünlerde tüm dünya onları konuşuyor: Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci. Aslen Türk olan bilim insanları Uğur Şahin ve eşi Özlem...

  Benzer Makaleler

  Corona virüs aşısında son durum ne, ne zaman çıkacak?

  Corona virüsüne karşı tüm ülkeler sıkı tedbirler alırken, birçok ülke aşı çalışmalarına devam...

  Pandemide diş sıkma sorunu da arttı! – Sözcü Gazetesi

  Diş gıcırdatma ya da tıp dilindeki adıyla bruksizm, genellikle yoğun stres yaşayan kişilerde...

  Türkiye ile Rusya arasında corona aşısı görüşmesi

  Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından Rusya Sağlık Bakanı Mikhail Murashko ile bir...

  Corona virüsü akıl sağlığını da tehdit ediyor

  Oxford Üniversitesi araştırmacılarından corona virüsüne (Covid-19) karşı yeni bir uyarı geldi. İngiliz araştırmacıların...